Kyläkysely 2016

15-vuotias Nunnanlahden kyläyhdistys kaipaa ideoitasi toiminnan virkistämiseksi.
Vastaathan tähän kyselyyn, sillä jokaisen mielipide on tärkeä!
Pyydämme ystävällisesti täyttämään oheisen kyselylomakkeen ja lähettämään sen alla olevalla lähetä painikkeella.
Valitse yksi tai useampi vaihtoehdoista, kirjoita tekstialueelle, kirjoita numero tai rastita valitsemasi vaihtoehto. Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti ja yhteenvetotietoina.

Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

1. Vastaajan perheenjäsenten iät ja lukumäärä
lapset 0–6v. hlö,

lapset 7-16v. hlö,

nuoret 17-20v. hlö

aikuiset 21-64 v. hlö,

aikuiset yli 65v. hlö.

2. Hyvinvointi ja turvallisuus
2.1. Tarvitaanko kylällä vanhusten kotiapua?
KylläEiEn tiedä

2.2. Mikä lisäisi kylällä asumisen hyvinvointianne? Valitse käytännön esimerkkejä.
Arjen selviytymistä tukevat palvelut. Asiointiapua, esim. lääkäri- ja kauppareissuilleAteriapalveluSiivouspalveluLastenhoito apuMuu kotiapuLumityötYhteiset tapaamiset ja tekemiset
Muu, mikä?

2.3. Onko kylällä asuminen mielestäsi turvallista?
Mainitse asioita, joilla voi parantaa turvallisuutta.

3. Ympäristö
3.1. Ovatko mielestäsi ympäristöasiat kunnossa, onko ympäristöongelmia, siisteys?
Ei ole korjattavaaOn korjattavaa
Mitä?

4. Kehittämishankkeita
Valitse viisi mielestäsi tärkeintä kehittämishanketta, joita toivot (esimerkkejä)
Kylä-esite. (tavoitteena uusien asukkaiden saaminen tai matkailijan opastaminen kylä/yrityskohteisiin)
4.2. Kylän tyhjien tonttien ja kiinteistöjen kartoittaminen ja saattaminen ostajien tietoisuuteen. (tavoitteena uusien asukkaiden saaminen kyliin)
4.3. Kylien asukkaiden koti/talonmies/palvelutarvekartoitus. (tavoitteena saada palvelun tarvitsija ja tekijä kohtaamaan, palveluiden järjestäminen yhteisesti eri kylien välillä.)
4.4. Kylien yhteinen tai yksittäisen kylän yritysidean selvitys (kylien liiketoiminnan lisääminen)
4.5. Maisemanhoitosuunnitelman laadinta (viihtyvyyden lisääminen)
4.6. Kylän tarinoiden ja perinnetiedon keruu ja kerätyn materiaalin hyödyntäminen osaksi kylämatkailua, kylämarkkinointia tai kyläidentiteetin vahvistamista
4.7. Yleishyödyllinen investointi (voi olla kone/laitehankinta tai rakennuksen osto, rakentaminen taikka kunnostus yleishyödylliseen käyttöön)
4.8. Retkeilyreittien ja rakennelmien rakentaminen ja kunnostus.
(kerro mikä rakenne tai reitti ja kunnostustarve)


4.9. Kouluyhteistyö, mitä kehitettävää?


4.10 Muu

5. Yhdistyksen toiminta
5.1. Toivotko kyläyhdistyksen toiminnan jatkuvan?
KylläEnEn osaa sanoa

5.2. Valitse mitä vuosittaisia, perinteisiä kyläyhdistyksen toimintoja toivot jatkettavan?
JuhannuskokkoRotinapaketitUuden Vuoden aaton tapahtumamukana Kivikylän Herkkupuodin tapahtumissa

5.3. Mitä uusia ideoita kyläyhdistyksen järjestämään toimintaan toivot?

5.4. Mitä koulutusaiheita toivot?

6. Yhdistyksen talous ja tiedotus.
Kyläyhdistyksien toiminta perustuu talkootyöhön ja varainhankintaan
6.1. Oletko halukas talkootyöhön? KylläKyllä joskusEn

6.2. Millaisia varainhankintamuotoja ehdotat:

6.3. Valitse sopivin / sopivimmat vaihtoehdot, miten kyläyhdistyksen tulisi tiedottaa?
TekstiviestiSähköpostiKylätiedoteKaupalla olevat tiedotustaulut (2 kpl)Vaarojen Sanomat
Muu, miten?

7. Mitä muuta haluat sanoa