Kyläkirja

Nunnanlahden kyläyhdistyksellä on suuri haave ja haaste. Olemme keräämässä materiaalia kyläkirjaa tai kyläkirjasarjaa varten. Kyläkirja-projekti voi virahtaa vuosien mittaiseksi, mutta jostainhan se on aloitettava.

Googlettamalla sanan kyläkirja – löytyy valtava määrä erilaisia kyläkirjoja ja myös ammattilaisten antamaa kritiikkiä ammattitaidottomuudesta kyläkirjaa tehdessä. Alla ote Pirkko Kanervon kirjoituksesta sivuilta http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/presentation/sodan-pakolaiset-kanervo.pdf

 ” Jokaiseen kyläkirjaan kuuluvat itsestään selvyytenä tietyt asiat: kylän sijainti, sen luonto ja maisema, ihmisyhteisön elinkeinot ja vapaa-ajan harrastukset jne. Sanotaan, että jokainen paikallisyhteisö on omalaatuisensa, sen henki on muodostunut asukkaittensa vuorovaikutuksessa vuosikymmenten vieriessä, suomalaisen kansan karuissa kohtaloissa, katojen, nälänhädän ja sotien ankarissa oloissa. Tuon hengen tavoittaminen kyläkirjaan on ensiarvoisen tärkeää.

Entä mistä tunnistaa hyvän kyläkirjan? Sellaisen pystyy lukemaan kannesta kanteen myös kylän ulkopuolinen. Parhaimmillaan hyvä kyläkirja vetoaa myös lukijansa tunteisiin. Hyvää kyläkirjaa lukee kuin hyvää romaania”.

Nunnanlahden kyläkirjan ”kummeiksi” ovat lupautuneet Tapio Martikainen ja Salme Kotivuori. Molemmat entisiä juukalaisia ja kyläkirjojen parissa työkseen tai harrastuksekseen viihtyneitä henkilöitä. Heiltä olemme jo saaneet paljon hyviä ohjeita ja vihjeitä.

Kyläkirjan materiaalin keräämistä varten on perustettu fb- ryhmä Nunnanlahden kyläkirja. Ryhmä on teknisistä syistä suljettu, mutta jäseneksi pääsee kyllä pyynnöstä tai kutsuttuna. Toiveenamme on että, saisimme ryhmässä paljon keskustelua aikaan. Haastattelut tehdään sitten henkilökohtaisesti myöhemmin.

Sinulle pieni juttu voi olla meille ISO juttu!

Älä vähäkään arkaile! Osallistu Nunnanlahden kyläkirjan tekoon.

Onko sinulla tai tuttavillasi jokin suhde Nunnanlahden kylään? Oletko joskus siellä asunut tai vieraillut? Kaikkien kylää tuntevien panos on arvokas.
Pieni juttu voi olla ISO juttu! Erityisesti pikkujutut, muistelot, henkilökuvaukset, murresanat, lausahdukset ovat hyvää aineistoa. Myös ’ulkokyläläisten’ raikkaat näkökulmat ovat tervetulleita.

Toimi näin
Voit kirjoittaa tarinasi sähköpostiin mutta yhtä tervetulleita ovat myös käsinkirjoitetut tarinat.
* Email on nunnanlahti@gmail.com
* Kirjepostina Tuula Ikonen-Graafmans, Hamararannantie 24, 83940 Nunnanlahti.
* Facebook: Nunnanlahden kyläkirja.
Luonnollisesti sinun pitää jutun yhteydessä kertoa nimesi, osoitteesi ja yhteystietosi. Ilman lupaasi kirjoitusten lähdettä ei julkaista, mutta tarvittaessa sinulta voidaan kysyä tarkennuksia.
* Tai ota muutoin yhteyttä
Seppo Kettunen, puh. 044 262 7889
Tapio Martikainen, puh. 040 531 43 13
Tuula Ikonen-Graafmans, puh. 0400 674 062.

Muista myös kuvat
Jos sinulla on juttuusi liittyviä – tai muita vanhoja kuvia – otamme mielellään niitä mahdollisesti käytettäväksi. Kerro , ketä kuvassa on ja milloin otettu. Kuvat palautetaan taltioinnin jälkeen.

Merkittäviä vaiheita
*Tilat, asutus ja tiestöt
* Kaivokset, myllyt
* Sota-aika
* Sähkön, puhelimen, radion ja television tulo
kotitalouksiin, postinkulku

Koulu ja opetus
* Koulunkäynti, koulumatkat, kirjasto
* Koulujen yhteistoiminta (esim. hiihtokisat )

Kaupat, ammatit ja liikenne
* Kaupat ja kulkukauppiaat
* Räätälit, suutarit, sepät jne.

Elinkeinot
* Koti- ja maataloustöiden jako perheen
kesken, arjen kuvauksia
* Sadonkorjuu, viljanpuinti, istutukset
* Eläimet ja karjanhoito
* Metsätalous, savotat, uitot
* Kalastus, metsästys
* Lapset kotitalouden työvoimana
* Talkoot, kyläläisten vastuu toisistaan

Seurakuntaelämä
* Seurat taloissa, kirkkomatkat
* Pyhäkoulut, rippileirit ja kinkerit
* Kastetilaisuudet, häät ja hautajaiset

Lasten, nuorten ja aikuisten vapaa-aika
* Harrastetoiminta, puhdetyöt
* Nuoriso- ja seuratoiminta
* Seurojen talo ja Työväen talo
* Kilpailut ja retket

Henkilökuvaukset
* Merkittäviä persoonia kylässä