Kyläkyselyn yhteenveto

Viisitoistavuotias Nunnanlahden kyläyhdistys teki kesällä 2016 kyläkyselyn toimintansa virkistämiseksi ja uusien ideoiden saamiseksi. Edellinen kyläkysely oli tehty vuonna 2001.
Jokaisen mielipide koettiin tärkeäksi ja niinpä kyselylomakkeita jaettiin noin 200 postilaatikkoon asukkaille ja kesämökkiläisille. Vastaukset oli mahdollista palauttaa kyläkaupalle, puheenjohtajalle tai kertoa vastauksensa puhelimitse tai sähköisesti kyläyhdistyksen kotisivulla olevalla vastauslomakkeella. Lomakkeet jaettiin 23.06.16 ja palautuspäivämäärä oli 14.07.16. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin 100 euron lahjakortti johonkin voittajan haluamaan nunnanlahtelaiseen yritykseen.
Huolimatta monipuolisesta vastausmahdollisuudesta lomakkeita palautui vain 20, vastaustalouksien henkilömäärä oli 37 henkilöä. Toisaalta vastanneet antoivat lukuisia erittäin hyviä ja arvokkaita ideoita kyläyhdistyksen toimintaan. Sähköinen kyselylomake on edelleen käytettävissä ja palautetta, ideoita/toiveita voi esittää edelleen.

Hyvinvointi ja turvallisuus
Asumisen hyvinvoinnin lisäämiseksi vastaajat toivat esille avuntarpeen asioimiseen, siivoukseen, lastenhoitoon, lumi- ja pihatöihin, esimerkiksi nurmikon leikkaukseen. Myös pienien remonttien ja rakentamisen apu olisi paikallaan.

Nunnanlahti on turvallinen ja siisti
Nunnanlahdessa on turvallista asua. Huolta kuitenkin kannettiin liikenteestä ja siihen liittyvistä asioista. Toiveena esitettiin mm. nopeusrajoituksia ja varsinkin niiden noudattamista alueilla, joissa liikkuu lapsia, erillistä kevyen liikenteen väylää ja sen valaistusta koululle. Nunnanlahti koettiin yleensä siistiksi asuinalueeksi. Ympäristön siisteyden osalta tuotiin esille kaupan pihalla oleva kesäasukkaiden jätekatos, jonka roska-astiat lomakauden ollessa parhaimmillaan eivät ole riittäviä. Normaalijätteiden lisäksi sinne kertyy jäteasemalle kuuluvia asioita, mutta Juuan jäteasema on auki vain maanantaisin, eikä siten aina palvele lomalaisen tarpeita. Pientareiden ja pusikoiden siivoamiseen olisi myös tarvetta.

Nunnanlahden kyläyhdistystoiminta on tärkeää
Kyläyhdistyksen toiminnan halusivat kaikki vastaajat jatkuvan ja talkooapuun oli myös valmiutta.
Perinteisien tapahtumien, kuten juhannuskokko, rotinapaketti, uuden vuoden tapahtuma ja kyläkaupan tapahtumiin osallistumisen toivottiin jatkuvan. Kyläyhdistys toivoi uusia ideoita toimintaan. Niitäkin tuli runsaasti: Yhteisöllisyyden lisääminen, ideariihet, talkoot, pihasiivoukset, uinti-, retkeily- ja lähiympäristöreissut, kylä- ja grilli-illat, leikkimieliset kisat, uistelukilpailut ja talvella esim. lumenveistospäivä. Yhteistä koulutustarvetta kysyttiin myös. Esille tuli puutarhanhoito näillä leveysasteilla` ja hortoilukurssi. Varainhankintaan esitettiin perinteisiä hyväksi koettuja tapoja, kuten jäsenmaksu, kirpparit, arpajaiset, myyjäiset, tapahtumia pienellä pääsymaksulla.

Tiedotuksen kehittäminen
Tiedotuksen osalta kyselyn laatijat toivoivat saavansa nykyaikaisen tiedonkulun kehittämiseksi kattavan asukkaiden yhteystiedoston teksti-, kirje- ja sähköpostiviestinnän käyttämiseksi. Tässä ei onnistuttu. Entisin tiedotuseväin jatketaan: ilmoitustaulu kyläkaupalla, kylätiedote postilaatikkoon ja ilmoitukset paikallislehdessä. Kyläyhdistyksen kotisivua kehitetään ja päivitetään jatkuvasti.

Nunnanlahti on vireä yrittäjäkylä
Nunnanlahden kehittämiskohteita myös tiedusteltiin. Siihenkin tuli niin entisiä toiveita kuin uusiakin pieniä ja isoja ideoita: Nyt on uusittu kyläsivu nunnanlahtelaisista yrittäjistä. Alueelta löytyy 28 yritystä! Yhteystiedot palvelevat niin nunnanlahtelaisia kuin muitakin. Myytävien tonttien markkinointilinkki niin ikään kotisivulle on tulossa.

Koulun uimaranta, Kokkolahden veneranta ja laituri, satama ja väyläopasteet, tonttien markkinointi, vaellusreitit, vuolukiven hyödyntäminen nunnanlahtelaisena matkamuistona ja kylän historian ja historiallisten paikkojen esiintuominen, postilaatikot kuntoon.

Kiitämme kyselyyn osallistuneita ja tervetuloa mukaan toiminnan kehittämiseen!

Nunnanlahden Kyläyhdistys ry.
www.nunnanlahti.fi                                                                                                        fasebook: Nunnanlahden kylä