Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 on kyläyhdistyksen 17. toimintavuosi.

Vuoden 2017 ensisijaiseksi toiminnan alueeksi nostettiin kyläturvallisuus ja siihen liittyvä toiminta. Kansalaislähtöinen arjen turvan parantaminen ja varautuminen ovat nousseet viime vuosina monessa yhteydessä esille, ja esimerkiksi kyläyhteisöt ovat alkaneet kiinnittää huomiota turvallisuusnäkökohtiin omalla alueellaan. Edellisenä toimintavuonna joukko kyläläisiä osallistui kyläturvallisuus koulutuksiin ja tänä toimintavuonna tuota asiaa lähdettiin viemään yhteisen kyläsuunnitelman tekemisellä.

Kylälle perustettiin Turvaa maaseudulle -hankkeen innoittamana oma kyläturvallisuusryhmä. Kyläturvallisuutta parannettiin Vaara-Karjalan Leader ry:n Teemahankkeella, jolla kylälle hankittiin pelastusvälineistöä ja lisättiin vesistöturvallisuutta väyläviitoin. Väyläviitat asennetaan Nunnansalmeen tulevana kesänä.
Kutsuttiin kyläläisiä aloittamaan Nunnanlahden kyläkirja -projektia.
Nunnanlahti oli näkyvästi esillä lumenveiston SM-kisojen aikana.
Kyläkirjeitä jaettiin yksi ja siinä tiedotettiin ajankohtaisista asioista.

HALLINTO

Vuosikokous pidettiin 27.4.2017 klo 18:00 Nunnanlahden koululla

Hallitus
Seppo Kettunen                           puheenjohtaja
Tiina Pursiainen                           varapuheenjohtaja
Matti Lehikoinen                           jäsen
Pertti Ovaskainen                         jäsen
Merja Kärkkäinen                         jäsen. sihteeri/rahastonhoitaja
Tuula Ikonen-Graafmans             varajäsen
Anne Hiltunen                              varajäsen

Toiminnantarkastajat
Reima Louhelainen                     varsinainen toiminnantarkastaja
Riitta Lehikoinen                         varatoiminnantarkastaja

JÄSENET JA JÄSENYYDET

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2017 oli henkilöjäseniltä 10.00 €, perheiltä 15.00 € ja yritysjäseniltä 25.00 €.  Yhdistys oli jäsenenä Vaara-Karjalan Leader ry:ssä.

TOIMINTA

Ellin Taitajien organisoimat Lumenveiston SM-kisat 2017 toivat taas paljon näkyvyyttä kylälle. Kaksipäiväisessä tapahtumassa oli kyläyhdistyksen jäseniä mukana talkoissa.

Osallistuimme lumenveistokisan jälkimaininkeina järjestettyihin tapahtumiin, kuten Hyvän olon ja 112 päivään ja Koko perheen talviriehaan, jossa lajeina olivat mm. nappulahiihdot ja umpihankijalkapallo.

Kyläturvallisuus

Hätäensiapu ja
alkusammutuskoulutus

Osallistuttiin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen hallinnoimaan Turvaa maaseudulle – hankkeeseen. Hankkeessa perustettiin kylille kyläturvallisuusryhmiä – tällainen saatiin myös Nunnanlahti-Kuhnusta-Pihlajavaara-Larinsaari alueelle. Kevättalven aikana joukko kyläläisiä osallistui Juuassa järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Kesäkuun alussa Turvaa maaseudulle hanke järjesti hätäensiapu- ja alkusammutuskoulutuksen Nunnanlahden koululla. Samassa tilaisuudessa laadittiin kyläturvallisuussuunnitelma ennakkoon kootun aineiston perustella. Paikalla oli parikymmentä henkilöä. Nunnanlahden kyläturvallisuusryhmässä on kahdeksan nimeä ja sen koollekutsujana on Tuula Ikonen-Graafmans.
Nunnanlahden kylän turvallisuutta parannettiin hakemalla Vaara-Karjalan leaderiltä hankerahoitusta investointeihin. Hankerahalla hankittiin kylälle aggregaatti, kahdet taittopaarit, teltta, kaksi ensiapulaukkua, otsalamppuja ja turvaliivejä, sekä väyläviittoja parantamaan  kapean ja kivikkoisen Nunnansalmen veneturvallisuutta.
Kyläkyselyllä kartoitettiin ne kotitaloudet, jotka voivat antaa erilaista pelastusapuna mm. raivauskalustoa, veneitä, varavoimaa, juomavettä yms. Kyläkyselyssä kysyttiin myös mahdollista kotiavuntarvetta nyt tai tulevaisuudessa. Koottiin ”kylän puhelinluettelo”. Tuula Ikonen-Graafmans toimi hankkeessa moottorina.

Kyläkirja -projekti

Kylältä  puuttuu tallennettu historia lukuun ottamatta kiviteollisuuden ympärille kirjoitettuja teoksia. Tämän toimintavuoden aikana aloitettiin kylän historian ja perimätiedon kerääminen.
Kutsumme kaikki kyläläiset ja asiasta kiinnostuneet tiistaina 12.12.2017 klo 18:00 Nunnanlahden koululle aloittelemaan kyläkirjaa varten tarvittavan materiaalin keräämistä, lisäksi tarvitsemme innokkaita talkoolaisia hankkeen toteutukseen. Ottakaa kyläiltaan jo nyt vanhoja valokuvia mukaan.
Joulukuisessa tapaamisessa paikalla oli kymmenkunta kyläkirjasta innostunutta kyläläistä.

Kyläkirja-projektissa ovat vetureina olleet Tuula Ikonen-Graafmans ja Tapio Martikainen lisäksi hyvää ohjeistusta on saatu Salme Kotivuorelta. Heidän tekemä alustustyö antaa hyvät mahdollisuudet siihen, että jonain päivänä Nunnanlahdesta on oma kyläkirja. Kirjan työstäminen jatkuu vuonna 2018 mm. haastatteluilla ja muulla materiaalin keräämisellä. Kyläkirjaa varten perustettiin suljettu fb-ryhmä. Ryhmässä oli vuoden vaihteessa 23 jäsentä.

Perinnepäivä

Nunnanlahdessa järjestetään paljon erialisia tapahtumia. Tähän ketjuun kyläyhdistys suunnitteli uuden tapahtuman – Heinänseivästyksen perinnepäivän perinneruokineen. Päivän tavoitteena oli yhdistää kyläläisiä, mökkiläisiä ja satunnaisia matkailijoita.
Päivää vietettiin lauantaina 1.7. Lehikoisen Matin viljelemällä pellolla 6-tien varressa lähellä Hiekka-ahoa. Sää oli mitä suosiollisin ja  paikalle saapui monta viikateniiton mestaria ympäri Juukaa, mm. Heikki Turunan ja Aulis Gröhn. Osa pellosta niitettiin käsin ja lisäavuksi tuli naapuri 60-luvun traktorilla ja niittokoneella. Seivästämässä oli lähemmäs 30 henkilöä. Välillä nautittiin nuotiopannukahvia ja ruisleipää, janojuomana oli kotikaljaa. Tapahtumasta otettiin videoita, jotka on nähtävissä Nunnanlahden fb- sivuilla.

VAKIINTUNUT TOIMINTA

 • Eko-liitereiden toiminta jatkui entisellään.
 • Huolehdittiin kirjaston siisteydestä ja rikkonaisten lehtien kuljetuksesta paperinkeräykseen. Kyläkirjasto toimi ympäri vuoden.
 • Uuden vuoden tapahtuma järjestettiin koulun kodalle yhdessä Nunnanlahden Viestin kanssa. Paikalle saapui 30 henkilöä.
 • Kyläkirje ja -kysely liittyen kyläturvallisuuteen. Kyselylomakkeita jaettiin 200 kpl ja vastauksia saatiin 20.
 • Kummi-Mummi toiminta Nunnanlahden koululla
 • Kylän yritysluettelon päivitys

OSALLISTUMINEN

 • Kyläkaupan tapahtumiin: Kyläkaupan kesäpäivä, Nunnanlahti – hölkkä
 • Lumenveiston SM 2017-kisojen järjestelyihin ja jäänveiston SM-2018 kisojen suunnitteluun.
 • Turvaa maaseudulle -hankkeen koulutuksiin
 • Vaara-Karjalan Leader ry:n vuosikokoukseen.
 • Vaara-Karjalan Leaderin Some -koulutuksiin
 • Koulun kevätjuhlaan
 • Kylärukkasen tilaisuuteen: Osuskunta Hopeakoivun esittely
 • Yhteistyöstä voimaa – hankkeen tapahtumiin
 • Kolin isokuva 2050 – projektin tilaisuuksiin
 • Ellin Taitomessuille

TIEDOTTAMINEN

 • Kyläsivut ja niiden päivitys
 • Facebook –sivusto: tulevat tapahtumat ja ajankohtaiset asiat. Tykkääjiä 146
 • Facebook – Nunnanlahden kyläkirja 23 tykkääjää
 • Kylän ilmoitustaulu Kyläpuodin pihalla.
 • Kylätiedotteita jaettu postilaatikoihin yksi: kesäkuussa
 • Muualla asuville jäsenille postitettiin kyläkirjeet.
 • Vaarojen Sanomat:
  –  vuosikokousilmoitus, lukuisia artikkeleita Nunnanlahden tapahtumista

TALOUS

 • Tilinpäätös osoittaa alijäämää – 1 238,63 €.
 • Kunnan toiminta-avustusta saatiin 400 €
 • Vaara-Karjalan Leader: Nuttu- teemahankkeen kustannusarvio 3 600,00 € ja tuki 70 %.
 • Varojen kartuttamiseksi askarreltiin huoparuusuja ja yritettiin myydä niitä kaupan tapahtumissa ja Ellin taitomessuilla hyvin laihoin tuloksin.
 • Jäsenmaksut tuottoivat 325,00 €

YHTEISTYÖKUMPPANIT ja SIDOSRYHMÄT

 • Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
 • Vaara-Karjalan leader ry
 • Nunnanlahden Viesti
 • Nunnanlahden koulu
 • Kivikylän Herkku Kyläpuoti
 • Juuka seura
 • Nunnanlahden martat ry
 • Ellin Taitajat ry
 • Kylätapahtumaan osallistuneet yksityishenkilöt ja yritykset