Toimintasuunnitelma 2018

JOHDANTO

Yhdistyksen sääntöjen mukaan Nunnanlahden Kyläyhdistyksen tavoitteena on Nunnanlahden kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyisyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.
Teemat:
Kyläavustaja -toiminnan käynnistäminen  ja kyläkirja -projektin jatko

Vuoden 2018 kaksi kärkitavoitetta ovat kyläavustajatoiminnan käynnistäminen ja kyläkirja -projektin jatkaminen. Nunnanlahdessakin on ilmennyt tarvetta kyläavustajan saamiseen. Toiminta on jo käynnistynyt Juuan läntisillä kylillä Hopeinen koivu osuuskunnan ansiosta. Tavoitteena on saada toiminta käynnistymään myös Nunnanlahdessa.
Kyläkirjaa varten on tehty jo paljon hyvää pohjatyötä. Projekti on kuitenkin pitkä ja ajoittuu useammalle vuodelle. Materiaalin kerääminen jatkuu mm. haastattelemalla kyläläisiä.

HALLINTO JA JÄSENET
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, ja 4 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
Yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa Nunnanlahden tai lähialueen asukas, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

TOIMINTA
Kyläavustajan saaminen kylälle
Juukaan perustettiin edellisenä vuonna Hopeinen koivu -niminen osuuskunta. Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota erilaisia palveluja varsinkin haja-asutusalueille.
Hopeisen koivun toiminta on lähtenyt käyntiin Kajoon suunnalla, jossa asiakkaina on pääasiassa vielä kotona asuvia vanhuksia. Toimintaa halutaan käynnistää nyt myös Nunnanlahden kylällä.
Aiemmissa kyläkyselyissä on tiedusteltu asukkaiden tarvetta kotiapuun. Niiden perusteella on jo tiedossa muutama avuntarvitsija. Tavoitteena on löytää kylältä henkilö, joka voisi työllistyä osuuskunnan kautta. Lisäksi tavoitteena on tehdä henkilökohtaisia käyntejä ja löytää kylältä sellaiset henkilöt, jota voisivat käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluja.

Kyläkirja
Tapio Martikainen ja Tuula Ikonen-Graafmans ovat tehneet paljon pohjatyötä Nunnanlahden kyläkirjaa varten.  Perustetaan Kyläkirja -toimikunta, johon nimetään 4-5 henkilöä. Kyläkirja -projektin rahoituksen saaminen on yksi haaste.

 Perinnepäivä
Edellisenä toimintavuonna toteutettiin perinnepäivä heinänseivästyksen merkeissä. Päivä oli hyvin onnistunut. Kyläyhdistykseltä on pyydetty tapahtuman uusintaa.
Toteutetaan heinäkuun alkupäivinä Tapiolan tilan kanssa perinnepäivä, johon toivotaan kyläläisten, loma-asukkaiden  ja muiden ohikulkijoiden osallistuvan. Päivässä on heinäntekoa perinteisillä työkaluilla, sekä vanhan ajan heinäpellon ruokaa. Perinnepäivänä haastatellaan ihmisiä ja kerätään tietoa kyläkirjaa varten.

Varainhankinta
Edellisen toimintavuoden Leader-hanke söi yhdistyksen varat.
Nunnanlahdessa järjestetään Erämessut 2018. Yhdistykselle on tarjottu mahdollisuutta huolehtia messujen aikaan makkaranmyynnistä. Tällä talkootoiminnalla on mahdollista kerätä varoja.  Jäsenmaksut ovat yksi yhdistyksen varainhankinnan muoto. Hallitus esittää jäsenmaksujen korottamista.

Muu toiminta

 • Käydään kokeilemassa Frisbee – rataa Juhani Ryynäsen luona.
 • kyläkirjeen tekeminen ainakin kerran vuodessa
 • hyötyjätekatosten huolto ja kustannusten kattaminen
 • nettisivujen ja facebook-sivuston päivitys
 • kyläkirjaston hoito
 • juhannuskokon ja uudenvuoden tapahtumien järjestäminen
 • rotinapakettien jakaminen kylään syntyneille

Osallistutaan

 • Erämessuille makkarakojulla
 • Kyläpuodin piha-alue joen rannassa kaipaa kohennusta. Puodin yrittäjä harkitsee mahdollisen kylätaideteoksen saamista kohentamaan alueen viihtyisyyttä.
 • Osallistutaan talkoisiin.
 • Ollaan esillä muissakin Juuassa järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Retket ja opintomatkat

 • Retkiä on mahdollista järjestää toiveiden mukaan.

 TALOUS
Varainhankinta

 • Erämessut – makkaranmyynti
 • Jäsenmaksut
 • Perinnepäivän ruokailujen järjestäminen
 • Sponsorituki
 • Osallistumismaksut

Toiminta-avustukset

 • Juuan kunnan myöntämä toiminta-avustus käytetään
  Nunnanlahden kyläkirja -projektin kustannuksiin.